Δυτ.Ελλάδα: Kαθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου αναλαμβάνουν ο νέος Περιφερειάρχης και οι Δήμαρχοι

  Καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου 2019, θα αναλάβουν επισήμως οι νέοι Περιφερειάρχες και Δήμαρχοι, καθώς και τα νέα Περιφερειακά και Δημοτικά Συμβούλια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

  Τόσο για τη νέα Περιφερειακή Αρχή όσο και για τις Δημοτικές η θητεία τους θα ολοκληρωθεί την 31η Δεκεμβρίου 2023.

  Πότε και πώς εκλέγονται τα νέα Δημοτικά και το Περιφερειακό Συμβούλιο

  Κατά την πρώτη συνεδρίαση των νέων δημοτικών συμβουλίων μετά τις εκλογές, την 1η Σεπτεμβρίου, θα προεδρεύσει ο σύμβουλος που τη συγκάλεσε, ενώ το σώμα θα εκλέξει χωριστά και με μυστική ψηφοφορία τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον γραμματέα του.

  Μετά τις εκλογές για την ανάδειξη του προεδρείου και κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης θα εκλεγούν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

  Πανομοιότυπη είναι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Και σε αυτή την περίπτωση, την 1η Σεπτεμβρίου, θα εκλεγούν οι νέοι πρόεδροι, αντιπρόεδροι και γραμματείς της περιφερειακής Αρχής.

  Στη συνέχεια θα γίνει μυστική ψηφοφορία για τη στελέχωση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας.

  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

  HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS